Funderingsherstel

De fundering is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.
In Nederland is fundering  d.m.v. heipalen vrij algemeen. Door verschillende oorzaken kunnen er problemen ontstaan met deze fundering. Bij oudere funderingen waarbij gebruik gemaakt is van houten heipalen kan door verlaging van de grondwaterstand paalrot ontstaan doordat een gedeelte van de paal in aanraking komt met zuurstof waardoor de constructie aan draagkracht verliest.

Voor verschillende projecten in Amsterdam heeft G.d.H. Bouw B.V. het funderingsherstel uitgevoerd, eventueel in combinatie met het uitdiepen van de kelder zodat er tegelijkertijd een vergroting van het woon- of bedrijsruimteoppervlakte gerealiseerd wordt.

 

Jaar

Project

Plaats

Foto’s

2008

W. Hoogendijk

Amsterdam

 

2009

D.W. Brett

Amsterdam

 

2009

A. Carstens

Amsterdam

 

2011

DAB Vastgoed 

Amsterdam

 

2013

R. Smeets

Amsterdam

 

2013

F. Vermeer

Amsterdam

 

2014

B. v.d. Veer

Amsterdam

Ja

2014

J. Rehbock

Amsterdam

Ja